30 Ocak 2018 Salı

KALI LINUX KOMUTLARININ LİSTESİ [AZ]

komutaçıklamakullanımı
a
apropos tüm konuların bir listesini görüntüler (man -k)apropos pstree, apropos editor, apropos cat | less
apt-get Paket kur, kaldır, güncelleme işlemleri (yazılım paketleri) (Debian)sudo apt-get install nmap, sudo apt-get remove nmap, sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade
aptitude(Debian) yazılım paketlerini yüklemeaptitude safe-upgrade, aptitude safe-upgrade, aptitude install foo, aptitude remove bar, aptitude purge foo, aptitude search foo, aptitude show foo, aptitude search '?narrow(?installed, !?archive(stable))', aptitude search '?narrow(?installed, ?archive(testing) !?archive(stable))'
aspell Yazım Denetleyicisiaspell check kalitut.html
awk Metin Bul ve Değiştir, veritabanı sıralamaawk < file '{ print $2 }',awk < file '{ print $2, $3 }', awk < /etc/passwd -F: '{ print $6 }', awk '{ print ($1-32)*(5/9) }', echo 5 4 | awk '{ print $1 + $2 }', echo 5 4 | awk '{ print $1 $2 }', echo 5 4 | awk '{ print $1, $2 }'
b
basename Dizin ve dosya adlarından sonekbasename /usr/bin/sort, basename include/stdio.h .h, basename -s .h include/stdio.h, basename -a any/str1 any/str2
bash GNU Bourne-Again SHellÖrnek1:
chmod 700 merhaba.sh
man merhaba.sh
#!/bin/bash
echo Hello World
./merhaba.sh
Örnek2:
man yedekal.sh
#!/bin/bash
tar -cZf /var/my-backup.tgz /home/me/
bc İsteğe bağlı hassasiyet hesaplayıcı dili
bg Arka planda
break Bir döngü
builtin Bir kabuk yerleşik çalıştırın
bzip2 Adlandırılmış dosyaları sıkıştırın veya sıkıştırmasını kaldırın
c
cal Bir takvim
case Şartlı olarak bir komut
cat Dosyaların içeriğini bitiştirin ve yazdırın (görüntüler)
cd Dizin Değiştir
cfdisk Linux için bölümleme tablosu manipülatörü
chgrp Grup sahipliğini
chmod Erişim izinlerini
chown Dosya sahibini değiştirin ve grup
chroot Farklı bir kök dizinine sahip bir komutu çalıştırın
chkconfig Sistem hizmetleri (çalışma seviyesi)
cksum CRC sağlama toplamı ve bayt sayımlarını
clear Terminal ekranını temizle
cmp İki dosyayı
comm İki sıralı dosyayı satır satır
command komut - kabuk işlevlerini dikkate almadan
continue Bir döngünün sonraki yinelemesine devam edin
cp Bir veya daha fazla dosyayı başka bir konuma kopyala
cron Zamanlanmış komutları yürütmek için Daemon
crontab Bir komutu daha sonra çalıştırmak için zamanlama
csplit Dosyayı bağlam belirlenmiş parçalara
cut Dosyayı birkaç parçaya bölme
Kali Linux commands
d
date Tarih ve saati görüntüleme veya değiştirme
dc Masaüstü Hesap Makinesi
dd Bir dosyayı dönüştürme ve kopyalama, disk başlıkları yazma, önyükleme kayıtları
ddrescue Veri kurtarma aracı beyanı
declare
df Boş disk alanı
diff Ekran iki dosya arasındaki farklar
diff3 Üç dosya arasında farkları göster
dig DNS arama
dir Kısaca dizin içeriğini listeler
dircolors `ls 'için renk ayarı
dirname Tam bir yol adını sadece bir yola
dirs Hatırlanan dizinlerin listesini görüntüler
dmesg Print çekirdek ve sürücü mesajları
du Dosya alanı kullanımını tahmin et
Kali Linux commands
e
echo Ekranda mesaj görüntüle
egrep Genişletilmiş bir ifadeyle eşleşen satırlar için dosya (ları)
eject Yerleşik
enable
env Ortam değişkenleri
ethtool Ethernet kartı ayarları
eval Birden fazla komut / bağımsız değişkeni değerlendirebilirsiniz
exec Bir komut
exit Kabuktan çıkın
expect Bir terminal üzerinden erişilen rasgele uygulamaları otomatikleştirin
expand Sekmeleri boşluklara dönüştür
export Bir ortam değişkeni ayarla
expr İfadeleri değerlendir
f
false Hiçbir şey yapmayın, başarısız
fdformat Düşük düzeye bir disket biçimlendirin
fdisk Linux için bölüm tablosu manipülatörü
fg İşi ön plana
fgrep Sabit dize
file Dosya türünü belirle
find İstenen ölçütleri karşılayan dosyaları arayın
fmt Paragraf metnini tekrar biçimlendir
fold Metni, belirtilen genişliğe sığdırmak için sarın.
for Kelimeleri genişletin ve komut
format Diskleri veya bantları
free Bellek kullanımını görüntüleyin
fsck Dosya sistemi tutarlılığı kontrol edin ve onarın
ftp Dosya Aktarım Protokolü
function İşlev Makrolarını Tanımla
fuser Bir dosyaya erişen işlemi tanımlama / öldürme
g
gawk Dosyalar içindeki metni bulup değiştir
getoptsKonumlama parametrelerini çözümle
grep Belirli bir desenle eşleşen satırları arar
groupadd Kullanıcı güvenlik grubu ekle
groupdel Grubu sil
groupmod Grup
groups Bir kullanıcının
gzip Belirtilen dosyaların sıkıştırılması veya sıkıştırmasının kaldırılması
h
hash Bir isim argümanının tam yol adını hatırla
head(dosyanın ilk bölümünü çıkar)
help Dahili bir komut
history Komut Geçmişi
hostname Yazdır veya sistem adını ayarla
i
iconv Dosya kimliğinin karakter kümesini dönüştürme
id Kullanıcı ve grup kimliklerini yazdırma
if Koşullu olarak bir komut gerçekleştirme
ifconfig Bir ağ arabirimini yapılandırma
ifdown Bir ağ arabirimini durdurma
ifup Start a network interface upBir ağ arabirimini başlatmaya başla
import X sunucusu ekranını yakala ve kaydet dosya
install Dosyaları kopyala ve nitelikleri ayarla
j
jobs Listedeki aktif işler
join Ortak bir alanda satırları birleştirin
k
kill Bir işlemi çalıştırmaktan
killall İşlemleri ismiyle öldürün
l
less Bir seferde bir ekran çıktı
let Kabuk değişkenleri üzerinde aritmetik yap
ln Bir dosyaya sembolik bir bağ
local Değişkenler oluştur
locate Dosyaları bul
logname Mevcut oturum açma adını yazdır
logoutGiriş kabuğunun görünümünden çık
look Ekran satırları Belirli bir dizgeyle başlayarak
lpc Line yazıcı kontrol programı
lpr Off line print
lprint Bir dosya
lprintd Bir yazdırma işini iptal eder
lprintq Yazdırma kuyruğunu listeler
lprm İşleri yazdırma kuyruğundan kaldırır
ls Dosya (lar)
lsof Açık dosyaları listeleme
m
make Bir grup programın yeniden derlenmesi
man Yardım el kitabı
mkdir Yeni klasörler oluşturma
mkfifo FIFO'lar (adlandırılmış borular) oluşturun
mkisofs Karma bir ISO9660 / JOLIET / HFS dosya sistemi oluşturun
mknod Blok veya karakterin özel dosyalarını
more Ekran Bir seferde bir ekran çıktı
mount Dosya sistemi mount
mtools MS-DOS dosyalarını değiştirir
mtr Ağ tanılama (traceroute / ping)
mv Dosyaları veya dizinleri taşır veya yeniden adlandırır
mmv Toplu Taşı ve yeniden adlandır (dosyalar)
n
netstat Ağ bilgisi
nice Bir komutun veya işin önceliğini belirleyin
nl Sayı satırları ve dosyalar yazın
nohup Hangup'lara karşı bağışıklık uyandıran bir komut çalıştırın
notify-send Masaüstü bildirimlerini gönder
nslookup Internet ad sunucularını etkileşimli olarak sorgulayın
o
open Varsayılan uygulamada bir dosya açın
op Operatör erişimi
p
passwd Bir kullanıcı parolasını değiştirin
paste Dosyaların satırlarını birleştirin
pathchk Dosya adı taşınabilirliğini kontrol edin
ping Ağ bağlantısını test edin
pkill İşlemlerin durması
popd Geçerli dizinin önceki değerini geri yükleyin
prYazdırılacak dosyaları hazırla
printcapYazıcı yetenek veritabanı
printenv Baskı ortam değişkenleri
printf Verileri biçimlendir ve yazdır
ps İşlem durumu
pushd Geçerli dizini kaydedin ve değiştirin
pwd Yazdırma Çalışma Dizini
q
quota Disk kullanımını ve sınırlarını görüntüleme
quotacheck Disk kullanımı için bir dosya sistemini tara
quotactl Disk kotalarını ayarla
r
ramRAM disk cihazı
rcp  Dosyaları iki makine arasında kopyala
read  Standart girişten bir satır oku
readarray  Stdin'den bir dizi değişkeni okuyun
readonly  Değişkenleri / işlevleri salt okunur olarak işaretle
reboot  Sistemi yeniden başlatın
rename  Dosyaları yeniden adlandır
renice  Çalışan süreçlerin önceliğini değiştirin
remsync  Uzak dosyaları e-posta ile senkronize edin
return  Kabuk işlevinden çık
rev  Dosyanın satırlarını ters çevirme
rm  Dosyaları kaldır
rmdir  Klasörleri kaldırın
rsync  Uzak dosya kopyalama (dosya ağaçlarını senkronize etme)
Kali Linux commands
s
screen Multiplex terminal, run remote shells via ssh
scp Secure copy (remote file copy)
sdiff Merge two files interactively
sedTercüme et
select
seq Multiplex terminal, run remote shells via ssh
set Secure copy (remote file copy)
sftp Merge two files interactively
shift Stream Editor
shopt Accept keyboard input
shutdown Print numeric sequences
sleep Manipulate shell variables and functions
slocate Secure File Transfer Program
sort Shift positional parameters
source Shell Options
split Shutdown or restart linux
ssh Delay for a specified time
strace Find files
su Sort text files
sudo Run commands from a file `.’
sum Split a file into fixed-size pieces
suspend Secure Shell client (remote login program)
symlink Trace system calls and signals
sync Substitute user identity
t
tailDosyanın son bölümünü çıkartın
tar  Tape ARchiver
tee  Çıktıyı birden fazla dosyaya yönlendir
test  Koşullu bir ifadeyi değerlendirmek
time  Ölçüm programı çalışma süresi
times  Kullanıcı ve sistem saatleri
touch  Dosya zaman damgalarını değiştir
top  Sistemde çalışan işlemleri listele
traceroute  Ana Bilgisayara Yol İzleme
trap  Bir sinyal ayarlandığında bir komut çalıştırın (burmalı)
tr  Karakterleri çevirin, sıkıştırın ve / veya silin
true  Başarısız
tsort  Topolojik sıralama
tty  Terminalin dosya ismi stdin üzerinde yazdır
type  Bir komutu tarif etmek
u
ulimitKullanıcı kaynaklarını sınırla
umask  Kullanıcıların dosya oluşturma maskesi
umount  Bir cihazın bağlantısını kes
unalias  Bir takma ad çıkar
uname  Baskı sistemi bilgileri
unexpand  Boşlukları sekmelere dönüştürme
uniq  Dosyaları benzersiz kıl
units  Birimleri bir ölçekten diğerine dönüştürme
unset  Değişken veya işlev adlarını kaldırma
unshar  Kabuk arşiv komut dosyalarını aç
until  Komutları çalıştır (hata oluşana kadar)
uptime  Çalışma süresini göster
useradd  Yeni kullanıcı hesabı oluştur
userdel  Bir kullanıcı hesabı sil
usermod  Kullanıcı hesabını değiştir
users  Şu anda oturum açmış olan kullanıcıları listele
uuencode  Ikili dosyayı kodla
uudecode  Uuencode tarafından oluşturulan bir dosyanın kodunu çözmek
v
vAyrıntılı olarak dizin içeriğini listeleyin (`ls -l -b ')
vdir  Ayrıntılı olarak dizin içeriğini listeleyin (`ls -l -b ')
vi  Metin düzeltici
vmstat  Sanal bellek istatistiklerini bildir
w
waitİşlemin tamamlanmasını bekleyin
watch  Programı periyodik olarak çalıştırma / görüntüleme
wc  Bayt, kelime ve satır sayımlarını yazdır
whereis  Bir program için kullanıcının yolunu, kılavuz sayfalarını ve kaynak dosyalarını arayın
which  Bir program dosyası için kullanıcının $ yolunu ara
while  Komutları çalıştır
who  Şu anda oturum açmış olan tüm kullanıcı adlarını yazdır
whoami  Geçerli kullanıcı kimliğini ve adını yazdır (`id -un ')
wget  Web sayfalarını veya dosyaları HTTP, HTTPS veya FTP yoluyla al
write  Başka bir kullanıcıya mesaj gönder
x
xargs
Oluşturulan bağımsız değişken listelerini aktarmaya çalış
xdg-openKullanıcının tercih ettiği uygulamada bir dosya veya URL açın.
yesKesintiye uğradığınızda bir dize yazdırın.

28 Ocak 2018 Pazar

Sızma Testleri Senaryosu

1- Bilgi Toplama : Bu aşamada sitenin hangi dil ile yazıldığı (php,html vb.) hangi veritabanına sahip olduğu (mysql vb.) öğrenilir.
Araç 1 - Arama Motoru 
Açıklama: Sisteme ait Google’a düşmüş urlleri belirlemeye çalışır.
Kod: site:hedef.com filetype.php site:hedef.com filetype:asp site:hedef.com filetype:aspx site:hedef.com filetype.php admin site:hedef.com filetype.php login 
Araç 2 – Whois Bilgileri
Açıklama:Whois bilgileri ile kayıt tarihi, admin iletişim bilgileri, ns bilgileri, dns bilgileri vb. bilgileri içermektedir.
Kod: whois hedef.com
Araç 3 – Nslookup
Açıklama:Nslookup ile domain ip aralığını araştırır.
Kod: nslookup hedef.com

Araç 4 – Dnsenum
Açıklama:Hedef sunucu veya site dnsleri hakkında bilgi verir.
Kod: dnsenum –dnsserver hedef.com

Araç 5 – Webshag
Açıklama:Hedef sunucu veya sitede port tarar servislerini görüntüler ve url dizin tarayabilir. Port tarama ve servis belirlemede Nmap aracını kullanır.
Kullanımı : Bu Kali Linux Tools ile birlikte gelir... Açmak için
Kod: “Application” – “Kali Linux” – “Web Applications” – “Web Vulnerability Scanners” – “webshag-gui”

Araç 6 – Whatweb
Açıklama:Hedef site hazır bir script kullanıyorsa script adını ve sürümü hakkında bilgi verir.
Kod: whatweb hedef.com # whatweb –a 3 hedef.com

Araç 7 – Watw00f
Açıklama:Hedef sitede veya sunucuda güvenlik duvarı algılama aracı. IDS/IPS araştırıcı.
Kod:wafw00f http://hedef.com

Araç 8 – Fierce
Açıklama:Alt domainlerin bulunması için kullanılır.
Kod: fierce –dnsserver http://hedef.com –range –file /root/sonuc.txt

Araç 9 – TheHarvester
Açıklama:Subdomain e-posta adreslerinin bulunmasında kullanılır.
Kod: theharvester –d http://hedef.com –l 1000 –b google

Araç 10 – Dmitry
Açıklama:Hedef sunucu veya site hakkında bilgi verir.
Kod: Dmitry –i –w –n –s –e –p –f –b –t 0-9 http://hedef.com

Araç 11 – URLcrazy
Açıklama:Sitenin alternatif alan adlarını belirler.
Kod: urlcrayz –k QWERTY -r http://hedef.com

Araç 12 – Maltego
Açıklama:Gelişmiş ve kapsamlı bilgi toplama aracı.
Kod:“Applications” – “Kali Linux” – “Top 10 Security Tools” – “maltego” gui arayüz programı.

Araç 13 – DirBuster
Açıklama:Site klasörlerini dizinlerini bulmaya yarar. Wordlist veya brute force ataklarıysa tarama yapabilir.
Kod:“Applications” – “Kali Linux” – “Web Applications” – “Web Crawlers” – “dirbuster” gui arayüz programı.

Araç 14 - Dirb
Açıklama:Site klasörlerini dizinlerini bulmaya yarar. Wordlist veya brute force ataklarıysa tarama yapabilir.
Kod: dirb http://192.168.1.2/ /usr/share/sqlmap/txt/smalldict.txt

Araç 15 - Hash - İdentifier
Açıklama:Hashlı olan şifrenin/parolanın şifreleme türünü belirler.
Kod:# “Applications” – “Kali Linux” – “Password Attacks” – “Offline Attacks” – “hash-identifier” konsol aracı.
2- Ağ Haritalama : Ağın haritasını , Ağdaki çalışan bilgisayarları ve onların işletim sistemleri öğrenilir.
Araç 1 – Tcptraceroute
Açıklama:Hedef sisteme giden yol haritasını çıkarır.
Kod: tcptraceroute http://hedef.com 80

Araç 2 - Nmap
Açıklama:Nmap taranan ağın haritasını çıkarabilir, ağ makinalarındaki çalışan servisleri, işletim sistemini, portların durumlarını, güvenlik duvarlarını belirleyebilir ve zafiyet taraması yapabilen bir araçtır.
Kod: nmap –sS 192.168.1.2 –O –vv # nmap –A –vv 192.168.1.2 –sS parametresi SYN SCAN taraması yapar. -A, OS ve versiyon bulma, script taraması ve traceroute özelliğini çalıştırır. -O parametresi işletim sistemi belirler. -vv parametresi ise çıktıyı sadeleştirir. Ve bir çok parametre ile tarama işlemi mevcuttur.

Araç 3 – wafW00f
Açıklama:Hedef sitede veya sunucuda güvenlik duvarı algılama aracı. IDS/IPS araştırıcı.
Kod:
# wafw00f http://hedef.com

3- Zayıflık Tarama : Sistemin açıklarını (bug)'larını tarama.
Araç 1 – Nessus
_
Araç 2 – w3af
_
Araç 3 – OWASP Zap
_
Araç 4 – uniscan
Kod: uniscan –u http:/192.168.1.2/ -qweds
Araç 5 – VEGA

4- Sisteme Sızma "Exploit çalıştırmak"
Araç 1 – m.e.t.a.sploit

Araç 2 – Sqlmap

Araç 3 – Fimap

5- Yetki Yükseltme
Bu adımda sistemdeki kullanıcının haklarını yetkilerini yükseltmek hedeflenmektedir. Sistemdeki kullanıcıların, haklarının belirlenmesi ve parolasız hesapların belirlenmesi, parolaya sahip hesapların ise araçlarla parolaların kırılması gerekir. Tüm sistemi kontrol edebilmek için (root, administrator veya system) olmak gerekir.

6- Başka Ağlara Sızma
Erişim sahibi olduğumuz sistemde yetki elde etmişsek, başka şifreli kullanıcıların bilgilerini almak için sızdığımız sistemde sniffer çalıştırabilir ve kullanıcı/sistem bilgilerini elde edebilir mümkünse rhost, ssh dosyalarına, eski komutlara bakarak nerelere erişilebiliyor bakılabilir.

7- Erişimleri Koruma
Sisteme girdiğimizi başkaları tarafından fark edilmemesi için önlemler almalıyız varsa log programlarının verileri silinmesi, giriş loglarının silinmesi, çalıştırdığımız programların, servislerin saklı olması gerek veya uzaktan erişim sağlamak için backdoor, rootkit yerleştirilebilir ve daha sonra tekrar bağlanılabilir ama bu işlem biraz riskli olabilir.

8- İzleri Temizleme
Hedef sistemde bıraktığımız backdoor, rootkit, keylogger, trojan, scriptler, eklenmiş veriler notlar vb.. işlemler test bitiminde silinmelidir.

9- Raporlama

Her adımı kayıt altında tutmak bilgi ve notlar almak teknik detayları eklemek test bitiminde güvenliği sağlamlaştırmak açısından faydalı olacaktır ve başka bir pentest çalışmalarınızda tekrar fayda sağlayacaktır.
http://www.turkhackteam.org/web-server-guvenligi/1242813-kali-linux-ile-hedef-website-hack.html

Kali SourceList Güncelleme

Mevcut kaynağı yedekle;
 • mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list-backup
Şimdi mevcut kaynak dosyasını açalım;
 • sudo pico /etc/apt/sources.list
Aşağıdaki satırları sources.list’in içindekilerin yerine yerleştirelim. Kaydetip çıkalım.
 • deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free
 • deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free
Tekrar güncellemeyi deneyiniz;
 • apt-get update

Dizin ve Dosya tarama (dirb)

dirb Web içerik tarayıcısıdır.  Mevcut ve/veya gizli Web nesnelerini tarar.Temel olarak, bir web sunucusuna karşı sözlük tabanlı bir saldırı(brute force) başlatıp yanıtı analiz ederek çalışır. DIRB ana amacı profesyonel web uygulaması denetiminde yardımcı olmaktır. Kali Linux araçlarındandır.
İndir
genel olarak bilgi almak için terminal penceresi açın ve ;
2018-01-28_22-56-34.png
dirb <url_base> [<wordlist_file (s)>] [options]

=============================================== NOTES ======================================================= =
 <url_base>: Taranacak taban URL. (Oturum devam ettirmek için -resume kullanın)
 <wordlist_file (s)>: kelime dosyalarının listesi. (Wordfile1, wordfile2, wordfile3 ...)

==========================================================================================================
 'n' -> Bir sonraki dizine gidin.
 'q' -> Taramayı durdurun. (Özgeçmiş için Tasarruf Durumu)
 'r' -> Kalan tarama istatistikleri.

=================================================== OPTIONS ==================================================
 -a <agent_string>: Özel USER_AGENT belirtin.
 -c <cookie_string>: HTTP isteği için bir tanımlama bilgisi ayarlayın.
 -f: NOT_FOUND (404) algılamanın hassas ayarlanması.
 -H <header_string>: HTTP isteğine özel bir üstbilgi ekleyin.
 -i: Büyük / küçük harfe duyarlı olmayan aramayı kullanın.
 -l: Bulunduğunda "Konum" başlığını bas.
 -N <nf_code>: Bu HTTP koduyla yanıtları yok sayın.
 -o <output_file>: Çıktıyı diske kaydedin.
 -p <proxy [: port]>: Bu proxy'yi kullanın. (Varsayılan bağlantı noktası 1080'dir)
 -P <proxy_username: proxy_password>: Proxy Kimlik Doğrulaması.
 -r: Yinelemeli arama yapmayın.
 -R: Etkileşimli özyineleme. (Her dizin için sorar)
 -S: Sessiz Mod. Test edilmiş kelimeleri gösterme. (Aptal terminaller için)
 -t: URL'lerde bitişik '/' zorlamayın.
 -u <kullanıcı adı: şifre>: HTTP Kimlik Doğrulaması.
 -v: NOT_FOUND sayfalarını da göster.
 -w: UYARI iletileri üzerinde durma.
 -X <extensions> / -x <exts_file>: Bu uzantıları içeren her kelimeyi ekleyin.
 -z <milisecs>: Aşırı Sel'e neden olmamak için milisaniye gecikme ekleyin.

ÖRNEKLER ===================================================================================================
dirb http:// url / dizin / (Basit Test)
dirb http:// url / -X .html ('.html' uzantılı test dosyaları)
dirb http:// url / /usr/share/dirb/wordlists/vulns/apache.txt (apache.txt wordlist ile sınama)
dirb https:// secure_url / (SSL ile Basit Sınama)
bir web sayfası taraması için aşağıdaki biçimlerden biri kullanılabilir;
dirb http://85.44.183.121/
dirb http://siteadi.com/
dirb http://www.siteadi.com/dizin1/
dirb http://www.siteadi.com/dizin2/
dirb http://www.siteadi.com/dizin3/
dirb http://192.168.1.15 / dvwa
Bu şekilde /usr/share/dirb/wordlists/common.txt adresindeki standart sözlüğü  kullanarak brute force denemesi yapar.
Eğer kendi wordlistlerinizin (sözlük) olduğu dosyalar varsa arama şekli;
dirb http://85.44.183.121/ wordlist.txt
dirb http://siteadi.com/ wordlist2.txt,wordlist2.txt
dirb http://www.siteadi.com/dizin1/  wordlist2.txt,wordlist2.txt
DIRB aracının kullandığı wordlist dosyaları;
ls -l /usr/share/dirb/wordlists/
kullanılabilir.
Genel Kullanım Örnekleri;
 • dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
-r özyinelemeye izin verme.
-z milisaniye cinsinden gecimeye izin ver.
-N belirtilen HTTP kodunu yok say.
 • dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o /tmp/sonuclar.output
 • dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 /usr/share/wordlists/dirb/common.txt > /tmp/sonuclar.output
- sonuçları bir dosyaya kaydetmek için.
 • proxychains dirb http://10.12.10.202:80 -r -z 100 -N 500 -S /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
- sessiz mod, iz bırakmadan tarama için.
proxychains:Proxychain açık kaynak kodlu bir yazılım olup GNU/Linux sistemlerde çalışmaktadır. proxychains komutuyla verilen herhangi bir aracın TCP üzerinden konfigürasyon dosyası üzerinde belirttiğimiz TOR ve/veya diğer SOCKS4, SOCKS5 or HTTP(S) proxyler üzerinden bağlantı sağlar.Konfigürasyonu için alltaki dosyaya gidip elimizdeki proxy server bağlantı bilgilerini alt alta ekliyoruz. Eklemek için [bağlantı_türü] [sunucu_ip] [port] sıralamasında dosyanın en altına ekliyoruz.  nano /etc/proxychains.conf

 • cd /usr/share/dirb/wordlists/vuln
- Bu dizin listelendiğinde  genellikle gizli nesneleri aramak için belirli sözcük listelerine sahiptir. Apache, ColdFusion, FatWire, ISS, JBoss, Oracle, SAP, Tomcat, WebLogic ve daha pek çok farklı web teknolojilerinde savunmasız nesnelerin anahtar kelimelerini içeren çok sayıda sözcük listesi bulunmaktadır. örneğin;

dirb http://siteadi.com /usr/share/dirb/wordlists/vulns/apache.txt

wordlist kaynakları1

wordlistkaynakları2

HTTP Server Durum / Hata Kodları Ve Anlamları

Kod

Mesaj

Anlamı

Açıklama

1xx

Bilgi

  
100ContinueDevamİstek başarılı alındığı ve devam edilebileceği belirtilir
101Switching ProtocolsAnahtarlama ProtokolüSunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir
102Processingİşlem 

2xx

Başarı

  
200OKTamamİstek başarılı alınmış ve cevap başarılı verilmiştir.
201CreatedOluşturulduİstek başarılı olmuş ve sunucuda yeni bir kaynak yaratılmıştır.
202AcceptedOnaylandıSunucu isteği kabul etti ancak henüz işlemedi.
203Non-Authoritative InformationYetersiz BilgiSunucu isteği başarılı işledi, ancak başka kaynakta olabilecek bilgi döndürmektedir.
204No Contentİçerik Yokİstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir.
205Reset Contentİçeriği Baştan alİstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir. Ancak içerik temizlenecektir (örneğin bir web formunda doldurulan bilgiler).
206Partial ContentKısmi İçerikGET için kısmi içerik (içeriğin bir belirli bir parçası) başarılıyla döndürülmüştür.
207Multi-StatusÇok-Statü 
210Content DifferentFarklı İçerik 

3xx

Yönlendirme

  
300Multiple ChoicesÇok SeçenekSunucuda isteğe göre birden fazla seçenek olduğunu bildirir. Sunucu seçeneği kendisi seçebilir veya seçenek listesini görüntüleyebilir.
301Moved PermanentlyKalıcı TaşındıBir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı olarak başka bir yere taşındığını bildirir ve o yere yönlendirme sağlar.
302Moved TemporarilyGeçici TaşındıBir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir. Kaynağın ana adresi değişmemiştir.
303See OtherDiğerlerine BakFarklı bir kayanağa GET yapılması gerektiğini belirtir.
304Not ModifiedGüncellenmediİstenilen kaynakta daha önce yapılan istekten beri herhangi bir değişikliğin olmadı belirtilir ve içerik gönderilmez.
305Use ProxyProxy KullanSunucu tarafından döndürülen proxy'in kullanılması gerektiği belirtilir.
307Temporary RedirectGeçici olarak yeniden gönderBir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir.

4xx

İstemci hatası

  
400Bad RequestKötü İstekİstek hatalı (isteğin yapısı hatalı) olduğu belirtilir.
401UnauthorizedYetkisizİstek için kimlik doğrulaması gerekiyor.
402Payment RequiredÖdeme GerekliÖdeme gerekiyor. (gelecekte kullanılması için ayrılmıştır).
403ForbiddenYasaklandıKaynağın yasaklandığını belirtir.
404Not FoundSayfa Bulunamadıİstek yapılan kaynağın (veya sayfanın) bulunamadığını belirtir.
405Method Not Allowedİzin verilmeyen MetodSunucu , HTTP Method'u kabul etmiyor.
406Not AcceptableKabul Edilemezİstemcinin Accept header'ında verilen özellik karşılanamıyor.
407Proxy Sunucuda login olmak gerekli Proxy üzerinden yetkilendirme gerekir.
408İstek zaman aşamına uğradı İstek zaman aşımına uğradı (belirli bir sürede istek tamamlanamadı).
409Conflict(Hatlar) Çakıştı,Çakışmaİstek içinde çelişki var.
410GoneBakKaynak artık yok.
411Length Required İstekte "Content-Length" (içeriğin boyutu) belirtilmemiş.
412Precondition Failed unucu istekte belirtilen bazı önkoşulları karşılamıyor.
413Request Entity Too Large  İsteğin boyutu çok büyük olduğu için işlenemedi.
414Request-URI Too Long URI (URL) fazla büyük.
416Requested range unsatifiable İstenilen kaynak istenilen medya tipini desteklemiyor.
417Expectation failed İstek yapılan parça (bir dosyanın bir parçası vb..) sunucu tarafından verilebiliyor veya uygun değil.
422Unprocessable entity Sunucu "Expect" ile istenileni desteklemiyor veya yerine getiremiyor.
423Locked  
424Method failure  
451Unavailable For Legal ReasonsYasal nedenlerle gösterilemiyor 

5xx

Sunucu hatası

  
500Internal Server Error Sunucuda bir hata oluştu ve istek karşılanamadı.
501Uygulanmamış Sunucu istenilen isteği yerine getirecek şekilde yapılandırılmamıştır.
502Geçersiz Ağ Geçidi Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) cevap alamıyor.
503Hizmet Yok Sunucu şu anda hizmet vermiyor (kapalı veya erişilemiyor).
504Gateway Timeout Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) belirli bir zaman içinde cevap alamadı.
505HTTP Version not supported HTTP Protokol versiyonu desteklenmiyor.
507Insufficient storage  
https://www.mediaclick.com.tr/blog/http-server-durum-hata-kodlari-ve-anlamlari

27 Ocak 2018 Cumartesi

Netcat Kullanımı

Portlarda networkler arasında TCP ve UDP protokollerini kullanarak gerçekleşen veri okuma yazma işlemlerini taramak (port taramak) kullanılır.

Linux sistemde kurulu ise Netcat’in komut halini “nc” olarak kullanıyoruz. Bu komutun temel amacı networkler arasındaki veri okuma / yazma işlemlerine dair işlemlerdir.
Genel Kullanımı;
nc [parametre] uzakPc portNo
uzakPc : Hedefin IP adresidir.
portNo: Hedefin port numarası ya da numaralarıdır. Yani birden fazla port dinlenebilir.
parametre:
-l: (listen mode) dinleme modu
-L: (Listen harder) Netcat’in sadece windows için hazırlanan sürümlerinde geçerlidir. Client tarafı connection’ı sonlandırsa bile dinleme modunu tekrar başlatır.
-u: (UDP mode) ön tanımlı olarak TCP gelir. Bunun yerine UDP kullanmak için bu opsiyonu kullanabiliriz.
-p:(Local port) Listen modundayken dinlenen portun, client modundayken tüm paketlerin gönderileceği kaynak portun belirtildiği opsiyondur.
-e: Eğer connection olursa sonrasında program çalıştığında STDIN ve STDOUT ile iletişim kurmak için kullanılan opsiyondur.
-n: DNS lookup’larda diğer tarafın makinelerinin isimlerinde değişikliklik/oynama olamaması için kullanılacak opsiyon.
-z: Zero-I/O modudur. Herhangibir datanın yollanmamasıdır. Sadece payload dışında bir paketin yollanması için kullanılan opsiyondur.
-wN: Connection’ın timeout olması yani süresinin dolması halinde STDIN kapandıktan sonra N saniye daha beklenir. Bir Netcat client ya da listener’ı bu opsiyon ile yeni bir connection açmak için N saniye bekleyecektir. Eğer bu süre içinde yeni bir connection oluşmazsa Netcat çalışmayı durduracaktır.
-v: (Be verbose) Connection sırasında Standard Error’da olan mesajların ayrıntılı biçimde yazılmasını söyleyen opsiyondur.
-vv: (Be very verbose) Standard Errror’da -v opsiyonundan daha daha fazla detaylı yazılmasının söylendiği opsiyonel durumdur.
Kulanımları;
nc -h ;Yardım Görüntülenir.
nc -v google.com 80 ;En temel kullanımı telnet gibi bir sunucu portuna bağlantı kurmaktır.
nc -vz 127.0.0.1 22 ; Bir portun açık olup olmadığını görebilirsiniz.
echo "Hello world" | nc -lp 9998 ; Sunucu tarafında oluşturulan bir mesajı istemci tarafında görüntülemek isterseniz aşağıdaki komut kullanılabilir. Sunucu tarafında oluşturulan mesaj 9998 portunda dinlenmektedir.
nc 192.168.1.10 9998 ; İstemci tarafında nc komutu ile bu mesaj görüntülenebilir.
nc -v -n 192.168.1.20 -z 1-1024 ; bir port aralığındaki port numaralarının erişebilirliğini test etmek için kullanımı.
Dosya transferi;
Sunucu tarafında oluşturulan bağlantı ile dosya.txt isimli dosyaya yönlendirilerek, istemci tarafında aktarılacak olan dosya içeriğinin alınması sağlanabilir. Sunucu tarafında oluşturmuş olduğumuz bağlantı netstat komutu kullanılarak doğrulanabilir.
1.
Client’dan Listener’a dosya göndermek için; nc -l -p [Local Port] > [Gönderilen Dosya]
[Port] üzerindeki [Hedef IP Adresi]ne [InFile] ı göndermek için; nc -w3 [Hedef IP Adresi] [Port] < [InFile]
Listener haldeyken Client tarafından gelen dosyaları çekmek için:
( [InFile] ın gönderilmesine hazırlanılan [Local Port] dinleniyor.); nc
-l -p [Local Port] < [InFile]
nc -nlp 9998 > dosya.txt ; Sunucu nc ile üzerinde 9998 portu ile bağlantı oluşturur ve dosya.txt adlı dosyaya yönlendirme yapar.
2.
[Port] üzerindeki [Hedef IP Adresi] ile bağlantı kurulup verinin [OutFile] ile çekilmesi: nc -w3 [Hedef IP Adresi] [Port] > [OutFile]
cat /etc/passwd | nc 192.168.100.227 9998 ; İstemci tarafında aşağıdaki komut kullanılarak /etc/passwd dosyanın içeriğini sunucu tarafında oluşturulan dosya.txt adlı dosyanın içerisine aktarılmıştır.
3.
cat dosya.txt ; Sunucu tarafında CTRL+C kombinasyonuna basarak oluşturduğumuz bağlantıyı sonlandırdıktan sonra yönlendirme yaptığımız dosyayı cat, nano, ee, vi, vim, vb. araçlar ile görüntülediğimiz zaman istemci tarafında yollamış olduğumuz /etc/passwd dosyasının içeriği görmüş olacağız.

Shell açma

nc -e /bin/bash -lp 9998 ;  Sunucu üzerinde nc komutu ile istemci tarafından komut çalıştırılması sağlanabilir. Aşağıdaki birinci komut ile sunucu tarafında nc komutu ile 9998 portunda /bin/bash kabuğu çalıştırılmıştır.
nc 192.168.1.20 9998 ; İstemci tarafında aşağıdaki gibi nc komutu kullanarak sunucuya bağlantı sonrası sunucu sistem üzerinde çalıştırılan ifconfig, ls vb. komutların çıktısı aşağıdaki gibi gözükmektedir.
– Temel Netcat Client:
nc [Hedef IP adresi] [Port]
Burada client modda hedef IP üzerindeki istenilen portta bir connection başlatmış oluruz.
– Temel Netcat Listener
nc -l -p [Local Port]
Burada listener modunda istenilen yerel portta bir Netcat Listener’ı oluşturmuş oluruz.
 • TCP Port Tarama:
– [Hedef IP Adresi] ndeki portlardaki iletişimi taramak için:
( [end_port] dan [start_port] a kadar tek tek bağlantı kurup tarar. )
UDP Portları Dinlemeye Almak
UDP portları dinlemeye almak tcp’den farklı olacaktır.UDP portlar için araya -u parametresi konulmalıdır.
nc -l -v -u -p <portnumarası> şeklinde udp portu dinlemeye alabilirsiniz.
Porta Bağlantı Sağlama
nc -v <hedefadres> <portnumarası> ile porta bağlantı sağlanabilir.(Telnet).Gönderilen veriler sunucu ve istemcide belirecektir.
nc -v - u <hedefadres> <portnumarası> --> UDP Porta bağlantı sağlama
Netcat ile Port Tarama
nc -v -z <host> <port aralığı> şeklinde port taraması yapılabilir. -z parametresini kullandığımızdan ekrana sadece açık portları listeler.
Netcat ile dosya transferi
nc -lvp 8888 > dosyadı -->portu dinlemeye aldık.Dosya dahil edildi.
nc -w 1 <host> 8888 < dosyadı -->Porta bağlanan dosyayı çekti.
Uzak bağlantı ve Komut Çalıştırma
Bazı durumlarda bağlantı sağlayınca shell’e yani kabuğa erişim sağlayıp komut çalıştırmak isteyebilirsiniz.Bu durumlarda -e parametresimden faydalanılır.
Linux İçin;
nc -l -v -p 8888 -e /bin/bash --> 8888 no’lu portu dinlemeye aldık.Porta erişim sağladığımızda kabuk üzerinde komut çalıştırabilicez.
nc -v localhost 8888 -->Portumuza bağlantı sağladık artık komutlarımızı çalıştırabiliriz.(id,ls vb)
Windows İçin;
nc -lvp 8888 -e cmd.exe --> Aynı şekilde 8888 nolu portu dinlemeye aldık bu porta bağlantı sağlanırsa cmd ekranına düşcez.
nc -v localhost 8888 --> Porta bu şekilde bağlanarak komut çalıştırabiliriz.
Netcat kullanımı ile ilgili örnekler – Linux
 • Port Kontrol;
$ nc -vn 192.168.233.208 5000
nc: connect to 192.168.233.208 5000 (tcp) failed: Connection refused
$ nc -v 192.168.233.208 22
Connection to 192.168.233.208 22 port [tcp/ssh] succeeded!
SSH-2.0-OpenSSH_6.0p1 Debian-4
 • Uzak Bilgisayara Mesaj Gönderme; 1 sn zaman aşımlı UDP paketi gönderir.
$ echo -n “Hello” | nc -u -w 1 192.168.1.8 5000
 • Uzak Host Port aralıklarını Dinleme;
$ nc -vnz -w 1 192.168.233.208 1-1000 2000-3000
 • HostA dan HostB ye dosya Gönderme;
hostB(alma):
$ nc -lp 5000 > dosya.jpg
hostA (gönderme):
$ nc hostB.com 5000 < dosya.jpg
 • HostA dan HostB ye Dizin(klasör) Gönderme;
hostB (alma):
$ nc -l 5000 | tar xvf –
hostA (gönderme):
$ tar cvf – /path/to/dir | nc hostB.com 5000
 • Uzak makinede UDP Portlarını tarama;
$ nc -vnzu 192.168.1.8 1-65535
 • UDP portundan gelen  verileri metin olarak dinleme;.
$ nc -u localhost 5000
 • Gelen verileri sürekli dinleme için (döngü ile)(üstteki mesaj aldığında kesilir)
$ while true; do nc -u localhost 5000; done
 • Sabit disk imajını uzak sunucuya yükleme;
Sunucuda:
$ nc -lp 5000 | sudo dd of=/backup/sdb.img.gz
imaj alınacak makinede:
$ dd if=/dev/sdb | gzip -c | nc remote_server.com 5000
 • Disk imajını sabit diske geri yükleme;
Yerel Makinede:
$ nc -lp 5000 | gunzip -c | sudo dd of=/dev/sdb
uzak sunucudaki yedek imajı:
$ cat /backup/sdb.img.gz | nc my_local_host.com 5000


 • İki makine arasında bağlantı.
1 makine (192.168.233.203):
$ nc -lp 5000
Diğer makine de dinleme:
$ nc 192.168.233.203 5000

 • Uzak makinede komut satırını yerel bilgisayardan çalıştırma
uzak makine (192.168.233.208):
$ nc -lp 5000 -e /bin/bash
yerel makine
$ nc 192.168.233.208 5000
 
 • Bir web sitesi için web proxy oluşturma.
$ mkfifo proxypipe $ while true; do nc -l 5000 0<proxypipe | nc www.google.com 80 1> proxypipe; done
http://127.0.0.1:5000 adresine giderek Google'a erişebilirsiniz.
 • Bir web sitesi için SSL Proxy oluşturma
$ mkfifo proxypipe $ mkfifo proxypipe2 $ nc -l 5000 -k > proxypipe < proxypipe2 & $ while true do; openssl s_client -connect www.google.com:443 -quiet < proxypipe > proxypipe2; done
 
 • Video sunucudan video izleme
video sunucu (192.168.233.208):
$ cat video.avi | nc -l 5000
istemci makine:
$ nc 192.168.233.208 5000 | mplayer -vo x11 -cache 3000 –
 • IPv6 adreslerini dinleme. IPv6  test.
$ nc -6 -l 5000
$ sudo netstat -nap | grep 5000

http://www.kadinyazilimci.com/netcat-ii/
http://ucribrahim.blogspot.com.tr/2015/03/linux-sistemlerde-netcat-nc-aracnn.html
http://www.turkhackteam.org/bilgisayar-guvenligi/1047593-netcat-kullanimi.html
http://www.ozkantan.com/netcat-kullanimi-ile-ilgili-ornekler-linux/

21 Ocak 2018 Pazar

Linux'te sistem değişikliklerini izlemek

 1. find / | grep -v '^/proc' > sistemgoruntu1 komutuyla değişiklikten önceki sistemin görüntüsü alınır.
 2. find / | grep -v '^/proc' > sistemgoruntu2 ile değişiklikten sonraki sistemin görüntüsü alınır.
 3. diff -crB sistemgoruntu1  sistemgoruntu2 > degisiklikler_dosyasi
  Kaynak:https://www.furkancaliskan.com/linuxte-regshot/